ByggVolt Väst AB

Vi är ett El/Byggtekniskt företag med medarbetare som har hög teknisk kompetens och mångårig erfarenhet.

Vårt personliga engagemang samt närheten till kunden är vår styrka och är en av de grundpelarna som vårt företag bygger på.

Den som anlitar vårt företag skall känna trygghet i sin kontakt med oss. Att anlita oss ska ge dig som kund en positiv upplevelse inte bara i själva utförandet utan också i den rent personliga kontakten.

Vi hoppas att vår positiva inställning ska ge dig som kund ett mervärde även i din egen vardag. 

© 2019 ByggVolt Väst AB/ av Dick Gillberg, www.dickgillberg.se